στιγμογράφος

πως να κρύψω την ψυχή
έτσι που γυρνά ξετσίπωτη
από μυαλό σε καρδιά... (σ.κ.)